Aktualności

O szkole

Historia

    

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwocku jest bardzo bogata. Pierwszy pisemny dokument o szkole, która początkowo mieściła się w Willach Świderskich, pochodzi z 22 września 1918 roku. Była to szkoła jednoklasowa. W 1922 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę. Została przeniesiona do willi "Martynówka", w której mieściła się do listopada 1948 roku. Była to już szkoła sześcioklasowa. Uczęszczało do niej około 250 uczniów. We wrześniu 1927 roku jej kierownikiem został pan Bronisław Sokół, a po nim tę funkcję objął pan Ludwik Karpiński.

 

 

Funkcjonowania szkoły nie przerwała okupacja hitlerowska. Po zakończeniu wojny placówka znalazła się jednak w trudnej sytuacji. Udało się zachować akta szkolne, pomoce dydaktyczne i sztandar szkoły, jednak były one bardzo zniszczone. W 1944 roku pan Ludwik Karpiński przeszedł do pracy w administracji szkolnej, a kierownikiem szkoły została jego żona - Maria. Placówka liczyła wówczas siedem oddziałów. Rok później po śmierci pani Marii Karpińskiej stanowisko kierownika szkoły objął pan Józef Kochański. Pełnił on tę funkcję do listopada 1946 roku, kiedy z powodu choroby przekazał swoje obowiązki pani Felicji Karpińskiej.

 

 

W roku szkolnym 1947/1948 Komitet Rodzicielski na wniosek wiceprezesa - pana Stefana Ostrowskiego podjął działania związane z przeniesieniem szkoły z willi "Martynówka" do bardziej odpowiedniego budynku. Nowa siedziba szkoły mieściła się przy ulicy Majowej 1 w dwóch jednakowych, parterowych budynkach. Dzięki wzmożonej pracy Komitetu Rodzicielskiego i miejscowej społeczności zostały one szybko przebudowane i wyremontowane. Mogły pomieścić siedem klas szkolnych, gabinet kierownika szkoły, pokój nauczycielski i pomieszczenie służbowe dla woźnego. 21 listopada 1948 roku miało miejsce poświęcenie i uroczyste otwarcie szkoły. Liczyła ona 11 oddziałów i prawie pięciuset uczniów.

 

 

Dzięki staraniom Komitetu Opiekuńczego Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego w 1950 roku udało się przejąć i przystosować do prowadzenia zajęć dydaktycznych dwie izby lekcyjne oraz salę gimnastyczną w willi "Sołowiejówka", która mieściła się przy ulicy Majowej. Nie rozwiązało to jednak problemów lokalowych szkoły. Mieszkańców Świdra, a tym samym dzieci, ciągle przybywało, dlatego należało pomyśleć o nowym budynku szkoły. Stanął on w 1954 roku na tym samym terenie, obok dwóch budynków, które później zostały rozebrane. Początkowo w adresie szkoły znajdowała się ulica Majowa 73. Jednak główne wejście do budynku było od ulicy Słowackiego, dlatego adres placówki został zmieniony. Aż do chwili obecnej widnieje w nim ulica Słowackiego 66.

 

 

 

1 września 1954 roku odbyło się poświęcenie i uroczyste otwarcie nowej siedmioklasowej szkoły podstawowej. Budynek był przystosowany do pobierania nauki przez 700 - 750 dzieci. Do 1 września funkcję kierownika szkoły pełnił p.Cz.Karpiński. Jego zastępcami byli kolejno: p.M.Czernik, p.H.Auchowa, p.A.Milewski oraz p.A.Dołęgowska.

 

 

W latach 1954 – 1964 liczba uczniów wahała się od 750 do 1250. Po otwarciu Szkoły Podstawoej nr 6 i wprowadzeniu rejonizacji liczba uczniów utrzymywała się w granicach 900 - 950. 1 września 1964 roku kierownikiem szkoły został pan Józef Mart. Funkcję jego zastępców powierzono pani Helenie Siejko i panu Andrzejowi Jopkowi. Z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego dla uczniów wybudowano boisko oraz dziedziniec przed szkołą.

 

W 1966 roku w wyniku reformy wszystkie szkoły podstawowe stały się ośmioklasowe, a kierownik szkoły otrzymywał tytuł dyrektora. Stanowisko to objął pan Andrzej Jopek, który funkcję dyrektora szkoły pełnił do 1992 roku. W tym czasie jego zastępcami byli kolejno: pan Jan Wójcik, pani Halina Jankowska, pani Krystyna Ziemba i  pani Halina Dobek.

W 1981 roku w związku ze wzrostem liczby uczniów i zwiększeniem liczby oddziałów, został powołany drugi zastępca dyrektora, którym została pani Feliksa Wojtyńska. W 1990 roku nastapiły kolejne zmiany na stanowisku zastępcy dyrektora. Funkcję tę powierzono pani Dorocie Zyl i panu Wojciechowi Kilisowi. 1 września 1992 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Dorota Zyl. W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów powołano jednego zastępcę dyrektora, którym ponownie został pan Wojciech Kilis. 

 

1993

 

W styczniu 1993 roku na terenie szkoły był nagrywany katolicki program dla dzieci "Ziarno". Jego tematem było powołanie.

      1 czerwca - I Festiwal piosenki szkolno - religijnej.

     Zawody sportowe polsko - niemieckie na terenie naszej szkoły  i rewanż w Lennestadt w Niemczech.

1994 rok

 

 

 

      I miejsce w rozgrywkach sportowych w województwie mazowieckim zdobyła nasza szkoła. Nagrodą był wyjazd do Czech na współzawodnictwo z Węgrami, Czechami i Słowa­kami.

17 i 18 września - po raz pierwszy bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata".

     18 grudnia – umiera p.Jadwiga Korczakowska. Delegacja naszej szkoły bierze udział  w uroczystościach pogrzebowych na Starym Cmentarzu Powązkowskim.

 

 

1996 rok

      1 września – funkcję zastępcy dyrektora objęła p.Maria Neckar.

 

 

1998 rok

      17 – 19 czerwca – kolejny wyjazd naszych sportowców do Nymbarku koło Pragi (zdobyliśmy I miejsce).

     Wrzesień – początek działalności świetlicy terapeu­tycznej.

     10 września – otwarcie zielonej salki gimnastycznej.

 

 

1999 rok

      5 lutego – otwarcie mini pracowni komputerowej z możliwością korzystania z Internetu.

    1 września – rozpoczynamy rok szkolny w nowej zrefor­mowanej, sześcioklasowej szkole podstawowej.

 

 

2000 rok

      28 maja – I festyn pod hasłem „Baw się razem z nami”.           

     Wrzesień – w trosce o bezpieczeństwo dzieci ulicę Słowackiego wylano asfaltem i zbudowano progi zwalniające.

 

 

2002 rok

    10 kwietnia  - uczniowie klas szóstych piszą po raz pierwszy sprawdzian kompetencji.

   25 maja – nadanie imienia szkole. Patronką naszej szkoły zostaje Jadwiga Korczakowska.
W pięknej uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz oświatowych, władz miejskich, syn pani Korczakowskiej z żoną i dziećmi, nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz ich rodzice.

 

     18 grudnia – uczestnictwo społeczności szkolnej we Mszy Świętej w intencji patronki Jadwigi Korczakowskiej staje się tradycją naszej szkoły.

 

 

2003 rok

     24 maja - Dzień Rodziny - spotkanie integracyjne środowiska nauczycielskiego, uczniowskiego i rodziców naszej szkoły.

2005 rok

  Rok 2005, to okres intensywnych prac remontowo – modernizacyjnych budynku naszej szkoły.

W czasie wakacji zostały wymienione okna, zmodernizowano system grzewczy z węglowego na gazowy oraz wykonano elewację szkoły.

     W prace na rzecz szkoły aktywnie włączyli się rodzice, wiele sal lekcyjnych zostało wyremontowanych i odnowio­nych.

 

 

W listopadzie nasza pracownia informatyczna została wyposażona w nowoczesny sprzęt  komputerowy sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Otrzymaliśmy 10 nowych komputerów, serwer, laptop,  laserową drukarkę i skaner. Do każdej stacji uczniowskiej dołączono mikrofon i dwie pary słuchawek. Komputery działają w sieci i maja dostęp do Internetu.

 

 

 

2006 rok

W  szkołach, które przedstawią najlepsze oferty miała zostać przeprowadzona modernizacja boisk z funduszy UM w Otwocku. Nasza oferta jako jedyna spełniła wymagania. Nawierzchnia boiska została pokryta syntetyczną trawą.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 12 maja

 

 

                          2006/2007

-Budynek szkoły zmienił swój wystrój i pojawiła się kolorowa elewacja.

-Szatnia i korytarz wejściowy zostały pomalowane , pojawiło się logo szkoły.

                                            2007/2008

-Remont łazienek w szkole , które od 1954 nie widziały fachowca. Teraz jest to nasza duma , z nowoczesnych toalet korzystać mogą najmłodsi uczniowie naszej szkoły , gdyż są one dostosowane do ich wzrostu.

-Powstał sklepik , w którym można kupić: owoce , jogurty , sałatki i kanapki: 

       

                 Niezdrowej żywności mówimy-precz!

 

 

- nastąpiła zmiana nazwy szkoły:

        SZKOŁA PODSTAWOWA NR5 Z ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI  im. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ

  -Mundurki-23 V 2007 roku z inicjatywy Romana Giertycha weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty mówiąca , iż ,,od 1 września 2007 r. obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju’’. Wzór mundurka został zatwierdzony przez Radę Rodziców i składa się z 2 części

(bluzeczki i kamizelki)

                                            2008/2009

Inauguracja roku miała swój szczególny charakter , bowiem nastąpiła zmiana Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5.

Od 1 września 2008r. obowiązki  dyrektora objął Pan Arkadiusz Królak, a wicedyrektora Pani Iwona Piłka. Nominację nowemu dyrektorowi wręczył  wiceprezydent  Otwocka  Pan Edward Zdzieborski.

                                                   2009

-W lipcu i sierpniu 2009 r. wyremontowane zostały pomieszczenia kuchenne. (położona została glazura i terakota, zakupiony został nowoczesny sprzęt AGD)

-Od września w naszej szkole realizowany jest program unijny ,,Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock’’

2010/2011

-wyremontowano dach wraz z całym odwodnieniem oraz podesty wejść do budynku szkolnego

- odbył się gruntowny remont salki do zajęć korekcyjnych

2011/2012

- kapitalny remont sali nr 15 i zakup wyposażenia

- odnowienie stołówki szkolnej

2012/20123

- przeniesiono pokój nauczycielski

- zainstalowano sprzęt do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej

2013/2014

-   obchodziliśmy 10-lecie integracji w naszej szkole

- wykonano stojak na rowery

- wykonano remont ławeczek na boisku szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku
    05-402 Otwock, ul. Słowackiego 66
  • (022) 779-29-45
    fax (22) 719-88-77

Galeria zdjęć